400-800-9593

English

news Center
新闻中心
有效的甲基供体——甜菜碱
2023-09-12

  甲基是动物体内代谢不可缺少的重要物质甜菜碱是优质的甲基供给者,满足蛋氨酸、胆碱、肉碱、肌酸、磷脂、肾上腺素、RNADNA等的生物合成需要。


85005f398d37181f3527a6b5d16baaf.jpg

  

  甜菜碱成分具有三个活性甲基,可直接参与甲基转移,是直接有效的甲基供体。甜菜碱中强化了甲基转移促进剂和蛋白质合成增强剂,显著提高了甜菜碱的甲基供给效率,同时大大降低了蛋氨酸的替代风险。

                       

返回列表